Par uzņēmumu

Uzņēmums SIA Models Park veidojies uz uzņēmuma Rūpnīcprojekts (dibināts Latvijā, 1957. gadā) jaunu projektēšanas metožu grupas bāzes un turpina tās ražošanas pieredzi. No 1998. gada SIA Models Park reģistrēta kā atsevišķs ražošanas uzņēmums, kas nodarbojas ar liela mēroga modeļu un maketu izgatavošanu. Models Park ir 30 gadu aktīva darba pieredze šaja biznesa jomā, mūsu maketi daudzkārt ir pārstāvējuši Latviju dažādas starptautiskās izstādēs.

Models Park izgatavo pilsētbūvnieciskus, rūpniecisko un ostas zonu maketus mērogā no 1:7500 līdz 1:500 – tā piemēram, Rīgas Brīvostas maketu, Rīgas rajonu maketus, Rēzeknes pilsētas rūpnieciskās zonas maketu. Lai samazinātu pasūtītāja izmaksas, Models Park paredz iespēju iekļaut pilsētbūvniecības maketos izmaiņas (atsevišķu ēku, kvartālu, komunikāciju, zaļās zonas u.tt.).

Models Park - Par uzņēmumu

Models ParkK izgatavo ēku arhitektoniskos maketus mērogos no 1: 500 līdz 1:25 un šajā jomā sadarbojas ar vadošajiem arhitektu birojiem.

Models Park ir pieredze arī reljefu vietu maketu izgatavošanā. Viens no šādiem piemēriem ir Siguldas bobsleja un kamaniņu trases makets.

Models Park veido rūpniecisku un tehnoloģisku objektu maketus – kā demonstrācijai, tā projekta mēroga pārbaudei. Esam izgatavojuši desmitiem dažādu funkciju objektu gan Latvijā, gan ārpus tās. Piemēram, personāla apmācībai paredzētais Rīgas attīrīšanas iekārtu maketa komplekts.

Models Park sadarbojas arī ar muzejiem. Pēs Latvijas Vēstures muzeja pasūtījuma bērniem domātās ekspozīcijas vajadzībām tika izgatavots XIII gs. Rīgas makets.

Models Park savos darbos izmanto materiālus, kas atbilst ES standartiem, tiek pielietota japāņu ciparu tehnoloģija (tai skaitā arī 3D tehnoloģijas) un atbilstošs licenzēts programmnodrošinājums. Maketu detaļu izgatavošanai tiek izmantota foto kodināšanas un vakumformēšanas metode.